Drive de adds rolex uk new Cartier series, new moon phase rolex replica watches equipped with Cartire 1904-LU MC refining workshop movement, 6 position with fake omega moon phase display and the complex function of accurate reproduction of the fake hublot watches new moon, moon, moon and moon cycle replacement time.
SOVIET UNION, Dream Teams of the 20th Century @ Lift Up

Site Sponsors

The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.

Olympic Legends @ Lift Up

N. Suleymanoglu, Turkey

Lift Up Site Search

Home ›› All-Time Best ›› Dream Teams ››

Dream Teams of the 20th Century: Team SOVIET UNION


:: Medals by Team Soviet Union

The following table shows the ranking of the national teams by total number of medals won at the official IWF World Championships and Olympics won by Soviet Union.

  Team    Gold  Silver  Bronze  Total
1 SOVIET UNION 170 99 34 303

:: Medals by Athletes, Team Soviet Union

The list is sorted by total number of medals won by lifters at the official IWF World Championships and Summer Olympics. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete  Gold  Silver  Bronze  Total
1 Arkady VOROBYEV 7 2 2 11
2 Vasily ALEXEEV 8 0 0 8
3 Yurik VARDANYAN 7 1 0 8
4 Viktor KURENTSOV 6 1 0 7
5 David RIGERT 6 0 1 7
6 Vladimir STOGOV 5 1 1 7
7 Anatoly KHRAPATY 6 0 0 6
8 Yury VLASOV 5 1 0 6
9 Yury ZAKHAREVICH 4 2 0 6
10 Eugene MINAEV 3 3 0 6
11 Trofim LOMAKIN 3 3 0 6
12 Yurik SARKISYAN 2 3 1 6
13 Oksen MIRZOYAN 2 2 2 6
14 Fedor BOGDANOVSKY 1 5 0 6
15 Alexander KURLOVICH 4 1 0 5
16 Alexander KURYNOV 4 0 1 5
17 Leonid ZHABOTINSKY 4 0 1 5
18 Rafael CHIMISHKYAN 3 2 0 5
19 Jaan TALTS 3 2 0 5
20 Nikolay KOLESNIKOV 3 2 0 5
21 Pavel KUZNETSOV 3 1 1 5
22 Kanybek OSMONALIEV 4 0 0 4
23 Viktor BUSHUEV 4 0 0 4
24 Rudolf PLUKFELDER 3 1 0 4
25 Ivan UDODOV 2 2 0 4
26 Yury ZAITSEV 2 1 1 4
27 Alexander VORONIN 2 1 1 4
28 Leonid TARANENKO 2 1 1 4
29 Dito SHANIDZE 1 2 1 4
30 Israel MILITOSYAN 1 2 1 4
31 Vladimir KAPLUNOV 1 1 2 4
32 Stanislav BATISHCHEV 1 0 3 4
33 Alexey VAKHONIN 3 0 0 3
34 Petr KOROL 3 0 0 3
35 Anatoly PISARENKO 3 0 0 3
36 Sergey ARAKELOV 2 1 0 3
37 Gennady BESSONOV 2 1 0 3
38 Sultan RAKHMANOV 2 1 0 3
39 Mukharby KIRZHINOV 2 0 1 3
40 Vasily KOLOTOV 1 2 0 3
41 Sergey POLTORATSKI 1 2 0 3
42 Victor SOLODOV 1 2 0 3
43 Vyacheslav KLOKOV 1 2 0 3
44 Gennady CHETIN 1 1 1 3
45 Alexander PERVY 0 3 0 3
46 Valery SHARY 2 0 0 2
47 Alexey MEDVEDEV 2 0 0 2
48 Altimurat ORAZDURDIEV 2 0 0 2
49 Viktor SOTS 2 0 0 2
50 Igor SADYKOV 1 1 0 2
51 Vladimir GOLOVANOV 1 1 0 2
52 Eugene KATSURA 1 1 0 2
53 Dmitri IVANOV 1 1 0 2
54 Sergey SYRTSOV 1 1 0 2
55 Vladimir BELYAEV 1 1 0 2
56 Artur AKOEV 1 1 0 2
57 Nikolay SAKSONOV 1 1 0 2
58 Israel ARSAMAKOV 1 1 0 2
59 Grigory NOVAK 1 1 0 2
60 Boris SELITSKY 1 0 1 2
61 Fedor KASSAPU 1 0 1 2
62 Eugene LOPATIN 0 2 0 2
63 Vartan MILITOSYAN 0 2 0 2
64 Nail MUKHAMEDYAROV 0 2 0 2
65 Vasily STEPANOVS 0 2 0 2
66 Sergey LEE 0 2 0 2
67 Yakov KUTSENKO 0 2 0 2
68 Vladimir SVETILKO 0 1 1 2
69 Igor RYBAK 1 0 0 1
70 Viktor MAZIN 1 0 0 1
71 Valery USTYUZHIN 1 0 0 1
72 Vladimir RYZHENKOV 1 0 0 1
73 Ibragim SAMADOV 1 0 0 1
74 Pavel SYRCHIN 1 0 0 1
75 Vladislav KRISHCHISHIN 1 0 0 1
76 Valery KRAVCHUK 1 0 0 1
77 Yury KOZIN 1 0 0 1
78 Boris PAVLOV 1 0 0 1
79 Gennady IVANCHENKO 1 0 0 1
80 Vladimir KANYGIN 1 0 0 1
81 Nikolay KOSTYLEV 1 0 0 1
82 Bakir FARKHUTDINOV 1 0 0 1
83 Pavel PERVUSHIN 1 0 0 1
84 Anatoly KOZLOV 1 0 0 1
85 Aslanbek YENALDIYEV 0 1 0 1
86 Akop FARADZHAN 0 1 0 1
87 Ravil KHABUTDINOV 0 1 0 1
88 Vladimir KUZNETSOV 0 1 0 1
89 Vladimir SMETANIN 0 1 0 1
90 Roman SEVOSTEEV 0 1 0 1
91 Boris SEREGIN 0 1 0 1
92 Alexander BLYSHCHIK 0 1 0 1
93 Igor NIKITIN 0 1 0 1
94 Sergey NAGIRNY 0 1 0 1
95 Victor VERETENNIKOV 0 1 0 1
96 Vasily MAZHEYKOV 0 1 0 1
97 Sergey LOPATIN 0 1 0 1
98 Sergey PEVSNER 0 1 0 1
99 Rizvan GELISKHANOV 0 1 0 1
100 Alexander POPOV 0 1 0 1
101 Alexander KIDYAEV 0 1 0 1
102 Alexander GUNYASHEV 0 1 0 1
103 Sergey KOPYTOV 0 0 1 1
104 George POPOV 0 0 1 1
105 Eduard BROVKO 0 0 1 1
106 Moisey KASYANIK 0 0 1 1
107 Alexey KOLOKOLTSEV 0 0 1 1
108 Vladimir MIKHALEV 0 0 1 1
109 Nikolay ZAKHAROV 0 0 1 1
110 Vladimir PUSHKAREV 0 0 1 1
111 Yury DUGANOV 0 0 1 1

:: World Records

The following table shows the ranking of the national teams by total number of the official IWF world records set by Soviet Union.

  TEAM   Records Total Press Snatch C & J Total2 Total3
1 SOVIET UNION 1344 344 321 331 347 128 216

:: World Records Set by Athletes that Represented Soviet Union

The list is sorted by total number of world records set by lifters. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete Records Total Press Snatch C & J Total(2) Total(3)
1 Vasily ALEXEEV 80 27 17 4 32 9 18
2 Grigory NOVAK 71 11 43 15 2 0 11
3 David RIGERT 68 23 1 22 22 15 8
4 Yurik VARDANYAN 42 12 0 15 15 12 0
5 Jaan TALTS 41 12 11 4 14 0 12
6 Yury ZAKHAREVICH 38 12 0 20 6 12 0
7 Yury VLASOV 34 11 7 7 9 0 11
8 Leonid TARANENKO 26 11 0 10 5 11 0
9 Arkady VOROBYEV 26 7 2 13 4 0 7
10 Viktor KURENTSOV 24 10 6 0 8 1 9
11 George POPOV 22 5 0 9 8 0 5
12 Leonid ZHABOTINSKY 19 2 1 10 6 0 2
13 Yurik SARKISYAN 17 7 0 3 7 7 0
14 Robert SHEIERMAN 17 6 11 0 0 0 6
15 Pavel PERVUSHIN 16 2 0 9 5 2 0
16 Vladislav KRISHCHISHIN 16 5 7 0 4 0 5
17 Anatoly PISARENKO 15 6 0 5 4 6 0
18 Fedor BOGDANOVSKY 15 7 8 0 0 0 7
19 Sergey LOPATIN 15 6 6 3 0 0 6
20 Alexander KURYNOV 15 5 2 4 4 0 5
21 Oksen MIRZOYAN 14 4 0 4 6 4 0
22 Valery SHARY 14 6 1 4 3 2 4
23 Mitrofan KOSAREV 14 6 0 1 7 0 6
24 Adam GNATOV 14 0 11 0 3 0 0
25 Adam SAIDULLAYEV 13 6 0 2 5 6 0
26 Alexander VORONIN 13 3 0 7 3 3 0
27 Rudolf PLUKFELDER 13 5 1 7 0 0 5
28 Eugene MINAEV 13 3 9 1 0 0 3
29 Yefim KHOTIMSKY 13 2 11 0 0 0 2
30 Vladimir BELYAEV 13 2 0 6 5 0 2
31 Vladimir RYZHENKOV 12 3 0 6 3 3 0
32 Vladimir KAPLUNOV 12 3 7 0 2 0 3
33 Yury KOZIN 11 3 6 0 2 0 3
34 Valery YAKUBOVSKI 11 3 4 3 1 0 3
35 Rafael CHIMISHKYAN 10 5 0 3 2 0 5
36 Gennady IVANCHENKO 10 5 1 2 2 0 5
37 Vasily KOLOTOV 10 4 0 2 4 0 4
38 Vladimir GOLOVANOV 10 4 5 0 1 0 4
39 Trofim LOMAKIN 10 3 2 0 5 0 3
40 Moisey KASYANIK 10 3 4 2 1 0 3
41 Yury DUGANOV 10 0 0 10 0 0 0
42 Jan SPARRE 10 0 3 5 2 0 0
43 Vartan MILITOSYAN 9 2 0 1 6 2 0
44 Vladimir SMETANIN 9 4 1 0 4 1 3
45 Nikolay KOSTYLEV 9 2 0 7 0 0 2
46 Eugene KATSURA 9 2 7 0 0 0 2
47 Nikolay SAKSONOV 9 2 0 0 7 0 2
48 Nikolay KOLESNIKOV 8 2 0 0 6 2 0
49 Vladimir STOGOV 8 4 2 1 1 0 4
50 Nikolay SHATOV 8 3 0 5 0 0 3
51 Stepan ULYANOV 8 0 8 0 0 0 0
52 Ravil KHABUTDINOV 8 0 8 0 0 0 0
53 Viktor MAZIN 7 2 0 4 1 2 0
54 Vyacheslav KLOKOV 7 2 0 2 3 2 0
55 Mukharby KIRZHINOV 7 4 0 1 2 1 3
56 Dmitri IVANOV 7 3 3 1 0 0 3
57 Viktor SOTS 7 0 0 1 6 0 0
58 Yakov KUTSENKO 7 0 0 0 7 0 0
59 Anatoly ZHGUN 7 0 0 5 2 0 0
60 Fedor NIKITIN 7 0 7 0 0 0 0
61 Alexander GUNYASHEV 6 2 0 4 0 2 0
62 Sergey ARAKELOV 6 1 0 3 2 1 0
63 Boris PAVLOV 6 3 0 0 3 0 3
64 Anatoly KALENICHENKO 6 1 0 3 2 0 1
65 Alexey VAKHONIN 6 1 0 0 5 0 1
66 Stanislav CHERVYAKOV 6 1 3 0 2 0 1
67 Pinchas KIRSHON 6 0 6 0 0 0 0
68 Vladimir DREKSLER 6 0 6 0 0 0 0
69 Alexander BUKHAROV 6 0 2 2 2 0 0
70 Victor SOLODOV 5 2 0 0 3 2 0
71 Vladimir KONONOV 5 2 0 0 3 2 0
72 Igor NIKITIN 5 2 0 3 0 2 0
73 Vladimir KUZNETSOV 5 1 0 4 0 1 0
74 Petr KOROL 5 1 0 0 4 1 0
75 Viktor BUSHUEV 5 5 0 0 0 0 5
76 Arnold KHALFIN 5 1 4 0 0 0 1
77 Nikolay KHOROSHAEV 5 0 5 0 0 0 0
78 Nikolay KOLESNIK 5 0 0 5 0 0 0
79 Alexander BOZHKO 5 0 0 0 5 0 0
80 Karl PUMPURINSH 5 0 5 0 0 0 0
81 Karl UTSAR 5 0 0 5 0 0 0
82 Yury YABLONOVSKI 5 0 1 0 4 0 0
83 Vasily STEPANOVS 5 0 5 0 0 0 0
84 Alexander KURLOVICH 4 2 0 2 0 2 0
85 Gennady CHETIN 4 3 0 0 1 1 2
86 Alexander PERVY 4 1 0 0 3 1 0
87 Anatoly KHRAPATY 4 1 0 1 2 1 0
88 Ivan UDODOV 4 2 1 1 0 0 2
89 Yury GOLUBTSOV 4 1 0 0 3 0 1
90 Nikolay MIRONENKO 4 1 3 0 0 0 1
91 Alexander KOLODKOV 4 0 4 0 0 0 0
92 Victor KORZH 4 0 4 0 0 0 0
93 Sergey POLTORATSKI 4 0 2 1 1 0 0
94 Anatoly ZHITETSKY 4 0 4 0 0 0 0
95 Anatoly KOZLOV 3 3 0 0 0 3 0
96 Sergey PEVSNER 3 1 0 0 2 1 0
97 Yury ZAITSEV 3 1 0 0 2 1 0
98 Victor LYAKH 3 1 2 0 0 0 1
99 Dito SHANIDZE 3 1 0 0 2 0 1
100 Gennady BESSONOV 3 0 0 1 2 0 0
101 Pavel KUZNETSOV 3 0 0 0 3 0 0
102 Vladimir VILKHOVSKY 3 0 0 3 0 0 0
103 Dmitry NAUMOV 3 0 3 0 0 0 0
104 Vladimir GOLOVKO 3 0 0 0 3 0 0
105 Alexander SENSHIN 3 0 0 0 3 0 0
106 Vladimir GRACHEV 3 0 0 3 0 0 0
107 George LOBZHANIDSE 3 0 3 0 0 0 0
108 Vitali DVIGUN 3 0 0 2 1 0 0
109 Valery SMIRNOV 2 1 0 0 1 1 0
110 Alexander KONKIN 2 2 0 0 0 0 2
111 Boris SELITSKY 2 1 0 0 1 0 1
112 Arnold GOLUBOVICH 2 1 1 0 0 0 1
113 Gennady TROITSKY 2 1 1 0 0 0 1
114 Naum LAPIDUS 2 0 0 0 2 0 0
115 Chaim KANUKASHVILI 2 0 2 0 0 0 0
116 Nikolay ZAKHAROV 2 0 0 2 0 0 0
117 Israel MILITOSYAN 2 0 0 2 0 0 0
118 Victor NANIEV 2 0 0 2 0 0 0
119 Vyacheslav KOZLOV 2 0 2 0 0 0 0
120 Alexander KIDYAEV 2 0 2 0 0 0 0
121 Sultan RAKHMANOV 2 0 0 2 0 0 0
122 Victor DURNEV 2 0 0 2 0 0 0
123 Vladimir MARCHUK 2 0 0 0 2 0 0
124 Peter MATYUKHA 2 0 2 0 0 0 0
125 Israel Lev MEKHANIK 2 0 2 0 0 0 0
126 Fedor OSYPA 2 0 1 1 0 0 0
127 Victor POLYAKOV 2 0 0 2 0 0 0
128 Rafael BELENKOV 2 0 2 0 0 0 0
129 Alexander DYNNIKOV 2 0 0 2 0 0 0
130 Alexander DZHEDZHELAVA 2 0 0 2 0 0 0
131 Vladimir BERLIZOV 2 0 0 2 0 0 0
132 Mikhail SHABAEV 2 0 2 0 0 0 0
133 Vladimir TIMOSHENKO 2 0 2 0 0 0 0
134 Vyacheslav ANDREEV 2 0 0 0 2 0 0
135 Victor ANDREEV 2 0 2 0 0 0 0
136 Alexander AIVAZYAN 2 0 0 2 0 0 0
137 Gavriil AFERIN 2 0 2 0 0 0 0
138 Valery USTYUZHIN 2 0 0 0 2 0 0
139 Kanybek OSMONALIEV 1 1 0 0 0 1 0
140 Valentin MIKHAILOV 1 1 0 0 0 1 0
141 Victor VERETENNIKOV 1 1 0 0 0 1 0
142 Mahmoud FAYAD 1 1 0 0 0 0 1
143 Nikolay YASHENOK 1 1 0 0 0 0 1
144 Valentin POLONSKI 1 0 0 0 1 0 0
145 Victor SHISHOV 1 0 0 0 1 0 0
146 Alexander NIKULIN 1 0 1 0 0 0 0
147 Erkin KARIMOV 1 0 0 0 1 0 0
148 Dzhamaletdin PANAKHOV 1 0 0 0 1 0 0
149 Ivan VESELOV 1 0 0 1 0 0 0
150 Vasily PEGOV 1 0 0 0 1 0 0
151 Artavaz CHOLOKYAN 1 0 1 0 0 0 0
152 Valery VERGUN 1 0 0 1 0 0 0
153 Arkady SHARY 1 0 0 1 0 0 0
154 Nikolay SENYUKOV 1 0 1 0 0 0 0
155 Alexander LOGUTOV 1 0 0 0 1 0 0
156 Alexander CHERIN 1 0 1 0 0 0 0
157 Sergey ROMASENKO 1 0 0 0 1 0 0
158 Sergey SHARIPOV 1 0 1 0 0 0 0
159 Bronislav RYZHIK 1 0 0 1 0 0 0
160 Vladimir STAROSTENKO 1 0 1 0 0 0 0
161 Yevgeny PENKOVSKI 1 0 0 0 1 0 0
162 Vladimir GEORGIEVSKY 1 0 0 1 0 0 0
163 Neno TERZIYSKI 1 0 0 1 0 0 0
164 Amir AZIZOV 1 0 0 1 0 0 0
165 Sergo AMBARTSUMYAN 1 0 0 0 1 0 0
166 Israel ARSAMAKOV 1 0 0 1 0 0 0
167 Avset AVSETOV 1 0 0 1 0 0 0
168 Stanislav BATISHCHEV 1 0 1 0 0 0 0
169 Eugeny GIRKO 1 0 1 0 0 0 0
170 Alexander POPOV 1 0 0 0 1 0 0
171 Anatoly GAVRILOV 1 0 0 1 0 0 0
172 Alexander BORISENOK 1 0 0 0 1 0 0
173 Bronis MACHERNIS 1 0 0 1 0 0 0
174 Valentin CHIKISHEV 1 0 1 0 0 0 0
175 Eduard DERGACHEV 1 0 0 1 0 0 0
176 Sergey DIDYK 1 0 0 0 1 0 0
177 Valentin ZAUSAEV 1 0 0 0 1 0 0
178 Valery KUZNITCHENKO 1 0 0 0 1 0 0
179 Victor MOSIBIT 1 0 0 1 0 0 0
180 Stanislav MOKROV 1 0 0 1 0 0 0
181 Sergey MININ 1 0 0 1 0 0 0
182 Alexey MEDVEDEV 1 0 0 1 0 0 0
183 Anatoly MAJASIN 1 0 0 0 1 0 0
184 Victor LYSENKO 1 0 0 1 0 0 0
185 Vladimir SVETILKO 1 0 1 0 0 0 0
186 Alexander DONSKOY 1 0 0 1 0 0 0
187 Vasily ISAKOV 1 0 1 0 0 0 0
188 Vladimir KHRULKOV 1 0 0 1 0 0 0
189 Mikhail KRASHENINNIKOV 1 0 0 1 0 0 0
190 Ivan AZDAROV 1 0 0 0 0 0 0
191 Laftulla KASHAEV 1 0 0 1 0 0 0
192 Igor KALASHNIKOV 1 0 1 0 0 0 0
193 Felix NANIEV 1 0 0 0 1 0 0
194 Alexander LUKOVENKO 1 0 0 0 1 0 0

Soviet Union: Team Gallery of the 20th Century

 

Top