Drive de adds rolex uk new Cartier series, new moon phase rolex replica watches equipped with Cartire 1904-LU MC refining workshop movement, 6 position with fake omega moon phase display and the complex function of accurate reproduction of the fake hublot watches new moon, moon, moon and moon cycle replacement time.
SOVIET UNION, Dream Teams of the 20th Century @ Lift Up

Site Sponsors

The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.

Olympic Legends @ Lift Up

H. Reza Zadeh, Iran

Lift Up Site Search

Home ›› All-Time Best ›› Dream Teams ››

Dream Teams of the 20th Century: Team SOVIET UNION


:: Medals by Team Soviet Union

The following table shows the ranking of the national teams by total number of medals won at the official IWF World Championships and Olympics won by Soviet Union.

  Team    Gold  Silver  Bronze  Total
1 SOVIET UNION 170 99 34 303

:: Medals by Athletes, Team Soviet Union

The list is sorted by total number of medals won by lifters at the official IWF World Championships and Summer Olympics. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete  Gold  Silver  Bronze  Total
1 Arkady VOROBYEV 7 2 2 11
2 Vasily ALEXEEV 8 0 0 8
3 Yurik VARDANYAN 7 1 0 8
4 Viktor KURENTSOV 6 1 0 7
5 David RIGERT 6 0 1 7
6 Vladimir STOGOV 5 1 1 7
7 Anatoly KHRAPATY 6 0 0 6
8 Yury VLASOV 5 1 0 6
9 Yury ZAKHAREVICH 4 2 0 6
10 Eugene MINAEV 3 3 0 6
11 Trofim LOMAKIN 3 3 0 6
12 Yurik SARKISYAN 2 3 1 6
13 Oksen MIRZOYAN 2 2 2 6
14 Fedor BOGDANOVSKY 1 5 0 6
15 Alexander KURLOVICH 4 1 0 5
16 Alexander KURYNOV 4 0 1 5
17 Leonid ZHABOTINSKY 4 0 1 5
18 Rafael CHIMISHKYAN 3 2 0 5
19 Jaan TALTS 3 2 0 5
20 Nikolay KOLESNIKOV 3 2 0 5
21 Pavel KUZNETSOV 3 1 1 5
22 Kanybek OSMONALIEV 4 0 0 4
23 Viktor BUSHUEV 4 0 0 4
24 Rudolf PLUKFELDER 3 1 0 4
25 Ivan UDODOV 2 2 0 4
26 Yury ZAITSEV 2 1 1 4
27 Alexander VORONIN 2 1 1 4
28 Leonid TARANENKO 2 1 1 4
29 Dito SHANIDZE 1 2 1 4
30 Israel MILITOSYAN 1 2 1 4
31 Vladimir KAPLUNOV 1 1 2 4
32 Stanislav BATISHCHEV 1 0 3 4
33 Alexey VAKHONIN 3 0 0 3
34 Petr KOROL 3 0 0 3
35 Anatoly PISARENKO 3 0 0 3
36 Sergey ARAKELOV 2 1 0 3
37 Gennady BESSONOV 2 1 0 3
38 Sultan RAKHMANOV 2 1 0 3
39 Mukharby KIRZHINOV 2 0 1 3
40 Vasily KOLOTOV 1 2 0 3
41 Sergey POLTORATSKI 1 2 0 3
42 Victor SOLODOV 1 2 0 3
43 Vyacheslav KLOKOV 1 2 0 3
44 Gennady CHETIN 1 1 1 3
45 Alexander PERVY 0 3 0 3
46 Valery SHARY 2 0 0 2
47 Alexey MEDVEDEV 2 0 0 2
48 Altimurat ORAZDURDIEV 2 0 0 2
49 Viktor SOTS 2 0 0 2
50 Igor SADYKOV 1 1 0 2
51 Vladimir GOLOVANOV 1 1 0 2
52 Eugene KATSURA 1 1 0 2
53 Dmitri IVANOV 1 1 0 2
54 Sergey SYRTSOV 1 1 0 2
55 Vladimir BELYAEV 1 1 0 2
56 Artur AKOEV 1 1 0 2
57 Nikolay SAKSONOV 1 1 0 2
58 Israel ARSAMAKOV 1 1 0 2
59 Grigory NOVAK 1 1 0 2
60 Boris SELITSKY 1 0 1 2
61 Fedor KASSAPU 1 0 1 2
62 Eugene LOPATIN 0 2 0 2
63 Vartan MILITOSYAN 0 2 0 2
64 Nail MUKHAMEDYAROV 0 2 0 2
65 Vasily STEPANOVS 0 2 0 2
66 Sergey LEE 0 2 0 2
67 Yakov KUTSENKO 0 2 0 2
68 Vladimir SVETILKO 0 1 1 2
69 Igor RYBAK 1 0 0 1
70 Viktor MAZIN 1 0 0 1
71 Valery USTYUZHIN 1 0 0 1
72 Vladimir RYZHENKOV 1 0 0 1
73 Ibragim SAMADOV 1 0 0 1
74 Pavel SYRCHIN 1 0 0 1
75 Vladislav KRISHCHISHIN 1 0 0 1
76 Valery KRAVCHUK 1 0 0 1
77 Yury KOZIN 1 0 0 1
78 Boris PAVLOV 1 0 0 1
79 Gennady IVANCHENKO 1 0 0 1
80 Vladimir KANYGIN 1 0 0 1
81 Nikolay KOSTYLEV 1 0 0 1
82 Bakir FARKHUTDINOV 1 0 0 1
83 Pavel PERVUSHIN 1 0 0 1
84 Anatoly KOZLOV 1 0 0 1
85 Aslanbek YENALDIYEV 0 1 0 1
86 Akop FARADZHAN 0 1 0 1
87 Ravil KHABUTDINOV 0 1 0 1
88 Vladimir KUZNETSOV 0 1 0 1
89 Vladimir SMETANIN 0 1 0 1
90 Roman SEVOSTEEV 0 1 0 1
91 Boris SEREGIN 0 1 0 1
92 Alexander BLYSHCHIK 0 1 0 1
93 Igor NIKITIN 0 1 0 1
94 Sergey NAGIRNY 0 1 0 1
95 Victor VERETENNIKOV 0 1 0 1
96 Vasily MAZHEYKOV 0 1 0 1
97 Sergey LOPATIN 0 1 0 1
98 Sergey PEVSNER 0 1 0 1
99 Rizvan GELISKHANOV 0 1 0 1
100 Alexander POPOV 0 1 0 1
101 Alexander KIDYAEV 0 1 0 1
102 Alexander GUNYASHEV 0 1 0 1
103 Sergey KOPYTOV 0 0 1 1
104 George POPOV 0 0 1 1
105 Eduard BROVKO 0 0 1 1
106 Moisey KASYANIK 0 0 1 1
107 Alexey KOLOKOLTSEV 0 0 1 1
108 Vladimir MIKHALEV 0 0 1 1
109 Nikolay ZAKHAROV 0 0 1 1
110 Vladimir PUSHKAREV 0 0 1 1
111 Yury DUGANOV 0 0 1 1

:: World Records

The following table shows the ranking of the national teams by total number of the official IWF world records set by Soviet Union.

  TEAM   Records Total Press Snatch C & J Total2 Total3
1 SOVIET UNION 1348 344 321 333 349 128 216

:: World Records Set by Athletes that Represented Soviet Union

The list is sorted by total number of world records set by lifters. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete Records Total Press Snatch C & J Total(2) Total(3)
1 Vasily ALEXEEV 80 27 17 4 32 9 18
2 David RIGERT 65 22 1 21 21 14 8
3 Yurik VARDANYAN 41 11 0 15 15 11 0
4 Jaan TALTS 39 12 10 3 14 0 12
5 Yury ZAKHAREVICH 35 11 0 18 6 11 0
6 Yury VLASOV 31 8 7 7 9 0 8
7 Viktor KURENTSOV 22 9 6 0 7 0 9
8 Leonid TARANENKO 19 6 0 8 5 6 0
9 Leonid ZHABOTINSKY 19 2 1 10 6 0 2
10 Grigory NOVAK 18 0 14 4 0 0 0
11 Arkady VOROBYEV 16 4 2 9 1 0 4
12 Pavel PERVUSHIN 15 2 0 9 4 2 0
13 Vladislav KRISHCHISHIN 15 4 7 0 4 0 4
14 Adam GNATOV 14 0 11 0 3 0 0
15 Anatoly PISARENKO 13 4 0 5 4 4 0
16 Alexander VORONIN 13 3 0 7 3 3 0
17 Valery SHARY 13 5 1 4 3 2 3
18 Alexander KURYNOV 13 3 2 4 4 0 3
19 Yurik SARKISYAN 12 4 0 1 7 4 0
20 Oksen MIRZOYAN 12 4 0 4 4 4 0
21 Vladimir RYZHENKOV 12 3 0 6 3 3 0
22 Adam SAIDULLAYEV 11 4 0 2 5 4 0
23 Rafael CHIMISHKYAN 11 5 0 4 2 0 5
24 Sergey LOPATIN 11 2 6 3 0 0 2
25 Vladimir KAPLUNOV 11 2 7 0 2 0 2
26 Vladimir BELYAEV 11 2 0 5 4 0 2
27 Vasily KOLOTOV 9 4 0 2 3 0 4
28 Valery YAKUBOVSKI 9 3 4 1 1 0 3
29 Eugene KATSURA 9 2 7 0 0 0 2
30 Eugene MINAEV 9 1 8 0 0 0 1
31 Nikolay KOLESNIKOV 8 2 0 0 6 2 0
32 Gennady IVANCHENKO 8 4 1 1 2 0 4
33 Fedor BOGDANOVSKY 8 3 5 0 0 0 3
34 Rudolf PLUKFELDER 8 2 1 5 0 0 2
35 Nikolay KOSTYLEV 8 1 0 7 0 0 1
36 Yury DUGANOV 8 0 0 8 0 0 0
37 Vyacheslav KLOKOV 7 2 0 2 3 2 0
38 Vladimir STOGOV 7 3 2 1 1 0 3
39 Yury KOZIN 7 1 5 0 1 0 1
40 Viktor SOTS 7 0 0 1 6 0 0
41 Ravil KHABUTDINOV 7 0 7 0 0 0 0
42 Anatoly ZHGUN 7 0 0 5 2 0 0
43 Nikolay SAKSONOV 7 0 0 0 7 0 0
44 Anatoly KOZLOV 6 3 0 3 0 3 0
45 Alexander GUNYASHEV 6 2 0 4 0 2 0
46 Mukharby KIRZHINOV 6 4 0 0 2 1 3
47 Sergey ARAKELOV 6 1 0 3 2 1 0
48 Boris PAVLOV 6 3 0 0 3 0 3
49 Vladimir GOLOVANOV 6 1 5 0 0 0 1
50 Vladimir DREKSLER 6 0 6 0 0 0 0
51 Vladimir KONONOV 5 2 0 0 3 2 0
52 Viktor MAZIN 5 2 0 2 1 2 0
53 Trofim LOMAKIN 5 1 2 0 2 0 1
54 Anatoly KALENICHENKO 5 1 0 3 1 0 1
55 Fedor NIKITIN 5 0 5 0 0 0 0
56 Pinchas KIRSHON 5 0 5 0 0 0 0
57 Nikolay KHOROSHAEV 5 0 5 0 0 0 0
58 Alexander KURLOVICH 4 2 0 2 0 2 0
59 Igor NIKITIN 4 1 0 3 0 1 0
60 Anatoly KHRAPATY 4 1 0 1 2 1 0
61 Vladimir KUZNETSOV 4 1 0 3 0 1 0
62 Victor SOLODOV 4 1 0 0 3 1 0
63 Alexander PERVY 4 1 0 0 3 1 0
64 Ivan UDODOV 4 2 1 1 0 0 2
65 Alexey VAKHONIN 4 1 0 0 3 0 1
66 Karl PUMPURINS 4 0 4 0 0 0 0
67 Dmitri IVANOV 4 0 3 1 0 0 0
68 Alexander KOLODKOV 4 0 4 0 0 0 0
69 Stepan ULYANOV 4 0 4 0 0 0 0
70 Vasily STEPANOVS 4 0 4 0 0 0 0
71 Anatoly ZHITETSKY 4 0 4 0 0 0 0
72 Karl UTSAR 4 0 0 4 0 0 0
73 Vartan MILITOSYAN 4 0 0 0 4 0 0
74 Gennady CHETIN 3 3 0 0 0 1 2
75 Viktor BUSHUEV 3 3 0 0 0 0 3
76 Victor LYAKH 3 1 2 0 0 0 1
77 Dito SHANIDZE 3 1 0 0 2 0 1
78 Pavel KUZNETSOV 3 0 0 0 3 0 0
79 Petr KOROL 3 0 0 0 3 0 0
80 Yakov KUTSENKO 3 0 0 0 3 0 0
81 George LOBZHANIDSE 3 0 3 0 0 0 0
82 Vladimir VILKHOVSKY 3 0 0 3 0 0 0
83 Alexander SENSHIN 3 0 0 0 3 0 0
84 Sergey POLTORATSKI 3 0 1 1 1 0 0
85 Yury GOLUBTSOV 3 0 0 0 3 0 0
86 Vladimir GRACHEV 3 0 0 3 0 0 0
87 Victor KORZH 3 0 3 0 0 0 0
88 Gennady BESSONOV 3 0 0 1 2 0 0
89 Ivan AZDAROV 3 0 0 0 2 0 0
90 Vladimir SMETANIN 2 2 0 0 0 1 1
91 Valery SMIRNOV 2 1 0 0 1 1 0
92 Arnold GOLUBOVICH 2 1 1 0 0 0 1
93 Boris SELITSKY 2 1 0 0 1 0 1
94 Victor DURNEV 2 0 0 2 0 0 0
95 Chaim KANUKASHVILI 2 0 2 0 0 0 0
96 Israel MILITOSYAN 2 0 0 2 0 0 0
97 Vladimir MARCHUK 2 0 0 0 2 0 0
98 Nikolay MIRONENKO 2 0 2 0 0 0 0
99 Victor NANIEV 2 0 0 2 0 0 0
100 Sultan RAKHMANOV 2 0 0 2 0 0 0
101 Fedor OSYPA 2 0 1 1 0 0 0
102 Yury ZAITSEV 2 0 0 0 2 0 0
103 Valery USTYUZHIN 2 0 0 0 2 0 0
104 Sergey PEVSNER 2 0 0 0 2 0 0
105 Victor ANDREEV 2 0 2 0 0 0 0
106 Vladimir BERLIZOV 2 0 0 2 0 0 0
107 Vyacheslav ANDREEV 2 0 0 0 2 0 0
108 Rafael BELENKOV 2 0 2 0 0 0 0
109 Nikolay KOLESNIK 2 0 0 2 0 0 0
110 Victor VERETENNIKOV 1 1 0 0 0 1 0
111 Valentin MIKHAILOV 1 1 0 0 0 1 0
112 Mahmoud FAYAD 1 1 0 0 0 0 1
113 Bronislav RYZHIK 1 0 0 1 0 0 0
114 Avset AVSETOV 1 0 0 1 0 0 0
115 Yevgeny PENKOVSKI 1 0 0 0 1 0 0
116 Vasily PEGOV 1 0 0 0 1 0 0
117 Dzhamaletdin PANAKHOV 1 0 0 0 1 0 0
118 Alexander NIKULIN 1 0 1 0 0 0 0
119 Felix NANIEV 1 0 0 0 1 0 0
120 Israel ARSAMAKOV 1 0 0 1 0 0 0
121 Victor MOSIBIT 1 0 0 1 0 0 0
122 Sergey SHARIPOV 1 0 1 0 0 0 0
123 Mikhail SHABAEV 1 0 1 0 0 0 0
124 Robert SHEIERMAN 1 0 1 0 0 0 0
125 Victor SHISHOV 1 0 0 0 1 0 0
126 Bronis MACHERNIS 1 0 0 1 0 0 0
127 Vladimir STAROSTENKO 1 0 1 0 0 0 0
128 Vladimir TIMOSHENKO 1 0 1 0 0 0 0
129 Gennady TROITSKY 1 0 1 0 0 0 0
130 Yury YABLONOVSKI 1 0 0 0 1 0 0
131 Erkin KARIMOV 1 0 0 0 1 0 0
132 Arkady SHARY 1 0 0 1 0 0 0
133 Yefim KHOTIMSKY 1 0 1 0 0 0 0
134 Alexander DONSKOY 1 0 0 1 0 0 0
135 Alexander DZHEDZHELAVA 1 0 0 1 0 0 0
136 Anatoly GAVRILOV 1 0 0 1 0 0 0
137 Eugeny GIRKO 1 0 1 0 0 0 0
138 Eduard DERGACHEV 1 0 0 1 0 0 0
139 Alexander KIDYAEV 1 0 1 0 0 0 0
140 Alexander POPOV 1 0 0 0 1 0 0
141 Stanislav CHERVYAKOV 1 0 1 0 0 0 0
142 Vasily ISAKOV 1 0 1 0 0 0 0
143 Igor KALASHNIKOV 1 0 1 0 0 0 0
144 Stanislav BATISHCHEV 1 0 1 0 0 0 0
145 Amir AZIZOV 1 0 0 1 0 0 0
146 Alexander BUKHAROV 1 0 0 1 0 0 0
147 Vyacheslav KOZLOV 1 0 1 0 0 0 0
148 Vladimir SVETILKO 1 0 1 0 0 0 0
149 Alexander BORISENOK 1 0 0 0 1 0 0
150 Vladimir KHRULKOV 1 0 0 1 0 0 0
151 Valery KUZNITCHENKO 1 0 0 0 1 0 0
152 Neno TERZIYSKI 1 0 0 1 0 0 0
153 Alexander LOGUTOV 1 0 0 0 1 0 0
154 Victor LYSENKO 1 0 0 1 0 0 0
155 Anatoly MAJASIN 1 0 0 0 1 0 0
156 Alexey MEDVEDEV 1 0 0 1 0 0 0
157 Sergey DIDYK 1 0 0 0 1 0 0
158 Alexander AIVAZYAN 1 0 0 1 0 0 0
159 Nikolay ZAKHAROV 1 0 0 1 0 0 0

Soviet Union: Team Gallery of the 20th Century

 

Top