Site Sponsors

The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.

Olympic Legends @ Lift Up

D. Rigert, USSR

Lift Up Site Search

Home ›› All-Time Best ›› Dream Teams ››

Dream Teams of the 20th Century: Team SOVIET UNION


:: Medals by Team Soviet Union

The following table shows the ranking of the national teams by total number of medals won at the official IWF World Championships and Olympics won by Soviet Union.

  Team    Gold  Silver  Bronze  Total
1 SOVIET UNION 170 99 34 308

:: Medals by Athletes, Team Soviet Union

The list is sorted by total number of medals won by lifters at the official IWF World Championships and Summer Olympics. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete  Gold  Silver  Bronze  Total
1 Arkady VOROBYEV 7 2 2 11
2 Vasily ALEXEEV 8 0 0 8
3 Yurik VARDANYAN 7 1 0 8
4 Viktor KURENTSOV 6 1 0 7
5 David RIGERT 6 0 1 7
6 Vladimir STOGOV 5 1 1 7
7 Anatoly KHRAPATY 6 0 0 6
8 Yury VLASOV 5 1 0 6
9 Yury ZAKHAREVICH 4 2 0 6
10 Eugene MINAEV 3 3 0 6
11 Trofim LOMAKIN 3 3 0 6
12 Yurik SARKISYAN 2 3 1 6
13 Oksen MIRZOYAN 2 2 2 6
14 Fedor BOGDANOVSKY 1 5 0 6
15 Alexander KURLOVICH 4 1 0 5
16 Leonid ZHABOTINSKY 4 0 1 5
17 Alexander KURYNOV 4 0 1 5
18 Nikolay KOLESNIKOV 3 2 0 5
19 Rafael CHIMISHKYAN 3 2 0 5
20 Jaan TALTS 3 2 0 5
21 Pavel KUZNETSOV 3 1 1 5
22 Kanybek OSMONALIEV 4 0 0 4
23 Viktor BUSHUEV 4 0 0 4
24 Rudolf PLUKFELDER 3 1 0 4
25 Ivan UDODOV 2 2 0 4
26 Yury ZAITSEV 2 1 1 4
27 Leonid TARANENKO 2 1 1 4
28 Alexander VORONIN 2 1 1 4
29 Israel MILITOSYAN 1 2 1 4
30 Dito SHANIDZE 1 2 1 4
31 Vladimir KAPLUNOV 1 1 2 4
32 Stanislav BATISHCHEV 1 0 3 4
33 Petr KOROL 3 0 0 3
34 Alexey VAKHONIN 3 0 0 3
35 Anatoly PISARENKO 3 0 0 3
36 Gennady BESSONOV 2 1 0 3
37 Sergey ARAKELOV 2 1 0 3
38 Sultan RAKHMANOV 2 1 0 3
39 Mukharby KIRZHINOV 2 0 1 3
40 Sergey POLTORATSKI 1 2 0 3
41 Vasily KOLOTOV 1 2 0 3
42 Victor SOLODOV 1 2 0 3
43 Vyacheslav KLOKOV 1 2 0 3
44 Gennady CHETIN 1 1 1 3
45 Vladimir BELYAEV 1 1 0 3
46 Alexander PERVY 0 3 0 3
47 Valery SHARY 2 0 0 2
48 Altimurat ORAZDURDIEV 2 0 0 2
49 Viktor SOTS 2 0 0 2
50 Alexey MEDVEDEV 2 0 0 2
51 Artur AKOEV 1 1 0 2
52 Vladimir GOLOVANOV 1 1 0 2
53 Eugene KATSURA 1 1 0 2
54 Igor SADYKOV 1 1 0 2
55 Nikolay SAKSONOV 1 1 0 2
56 Dmitri IVANOV 1 1 0 2
57 Israel ARSAMAKOV 1 1 0 2
58 Sergey SYRTSOV 1 1 0 2
59 Grigory NOVAK 1 1 0 2
60 Boris SELITSKY 1 0 1 2
61 Fedor KASSAPU 1 0 1 2
62 Vasily STEPANOVS 0 2 0 2
63 Vartan MILITOSYAN 0 2 0 2
64 Nail MUKHAMEDYAROV 0 2 0 2
65 Yakov KUTSENKO 0 2 0 2
66 Sergey LEE 0 2 0 2
67 Eugene LOPATIN 0 2 0 2
68 Vladimir SVETILKO 0 1 1 2
69 Pavel PERVUSHIN 1 0 0 1
70 Igor RYBAK 1 0 0 1
71 Valery USTYUZHIN 1 0 0 1
72 Pavel SYRCHIN 1 0 0 1
73 Ibragim SAMADOV 1 0 0 1
74 Vladimir RYZHENKOV 1 0 0 1
75 Boris PAVLOV 1 0 0 1
76 Yury KOZIN 1 0 0 1
77 Bakir FARKHUTDINOV 1 0 0 1
78 Nikolay KOSTYLEV 1 0 0 1
79 Vladislav KRISHCHISHIN 1 0 0 1
80 Valery KRAVCHUK 1 0 0 1
81 Gennady IVANCHENKO 1 0 0 1
82 Anatoly KOZLOV 1 0 0 1
83 Vladimir KANYGIN 1 0 0 1
84 Viktor MAZIN 1 0 0 1
85 Igor NIKITIN 0 1 0 1
86 Ravil KHABUTDINOV 0 1 0 1
87 Sergey LOPATIN 0 1 0 1
88 Roman SEVASTEEV 0 1 0 1
89 Boris SEREGIN 0 1 0 1
90 Rizvan GELISKHANOV 0 1 0 1
91 Aslanbek YENALDIYEV 0 1 0 1
92 Alexander BLYSHCHIK 0 1 0 1
93 Sergey PEVSNER 0 1 0 1
94 Sergey NAGIRNY 0 1 0 1
95 Vladimir SMETANIN 0 1 0 1
96 Vasily MAZHEYKOV 0 1 0 1
97 Alexander POPOV 0 1 0 1
98 Vladimir KUZNETSOV 0 1 0 1
99 Alexander KIDYAEV 0 1 0 1
100 Victor VERETENNIKOV 0 1 0 1
101 Alexander GUNYASHEV 0 1 0 1
102 Akop FARADZHAN 0 1 0 1
103 Moisey KASYANIK 0 0 1 1
104 George POPOV 0 0 1 1
105 Yury DUGANOV 0 0 1 1
106 Vladimir PUSHKAREV 0 0 1 1
107 Vladimir MIKHALEV 0 0 1 1
108 Sergey KOPYTOV 0 0 1 1
109 Alexey KOLOKOLTSEV 0 0 1 1
110 Eduard BROVKO 0 0 1 1
111 Nikolay ZAKHAROV 0 0 1 1
112 Sergo AMBARTSUMYAN 0 0 0 1
113 Alexander BOZHKO 0 0 0 1
114 Yefim KHOTIMSKY 0 0 0 1
115 Nikolay SHATOV 0 0 0 1

:: World Records

The following table shows the ranking of the national teams by total number of the official IWF world records set by Soviet Union.

  TEAM   Records Total Press Snatch C & J Total2 Total3
1 SOVIET UNION 1333 344 321 324 343 129 215

:: World Records Set by Athletes that Represented Soviet Union

The list is sorted by total number of world records set by lifters. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete Records Total Press Snatch C & J Total(2) Total(3)
1 Vasily ALEXEEV 80 27 17 4 32 9 18
2 Grigory NOVAK 71 11 43 15 2 0 11
3 David RIGERT 68 23 1 22 22 15 8
4 Yurik VARDANYAN 42 12 0 15 15 12 0
5 Jaan TALTS 42 13 11 4 14 0 13
6 Yury ZAKHAREVICH 38 12 0 20 6 12 0
7 Yury VLASOV 34 11 7 7 9 0 11
8 Leonid TARANENKO 26 11 0 10 5 11 0
9 Arkady VOROBYEV 26 7 2 13 4 0 7
10 Viktor KURENTSOV 24 10 6 0 8 1 9
11 George POPOV 22 5 0 9 8 0 5
12 Leonid ZHABOTINSKY 19 2 1 10 6 0 2
13 Yurik SARKISYAN 17 7 0 3 7 7 0
14 Robert SHEIERMAN 17 6 11 0 0 0 6
15 Pavel PERVUSHIN 16 2 0 9 5 2 0
16 Vladislav KRISHCHISHIN 16 5 7 0 4 0 5
17 Anatoly PISARENKO 15 6 0 5 4 6 0
18 Fedor BOGDANOVSKY 15 7 8 0 0 0 7
19 Sergey LOPATIN 15 6 6 3 0 0 6
20 Alexander KURYNOV 15 5 2 4 4 0 5
21 Oksen MIRZOYAN 14 4 0 4 6 4 0
22 Alexander VORONIN 14 3 0 7 4 3 0
23 Valery SHARY 14 6 1 4 3 2 4
24 Mitrofan KOSAREV 14 6 0 1 7 0 6
25 Adam GNATOV 14 0 11 0 3 0 0
26 Rudolf PLUKFELDER 13 5 1 7 0 0 5
27 Eugene MINAEV 13 3 9 1 0 0 3
28 Vladimir BELYAEV 13 2 0 6 5 0 2
29 Yefim KHOTIMSKY 13 2 11 0 0 0 2
30 Vladimir RYZHENKOV 12 3 0 6 3 3 0
31 Vladimir KAPLUNOV 12 3 7 0 2 0 3
32 Adam SAIDULLAYEV 11 5 0 1 5 5 0
33 Gennady IVANCHENKO 10 5 1 2 2 0 5
34 Rafael CHIMISHKYAN 10 5 0 3 2 0 5
35 Vladimir GOLOVANOV 10 4 5 0 1 0 4
36 Vasily KOLOTOV 10 4 0 2 4 0 4
37 Trofim LOMAKIN 10 3 2 0 5 0 3
38 Moisey KASYANIK 10 3 4 2 1 0 3
39 Yury KOZIN 10 2 6 0 2 0 2
40 Eugene KATSURA 10 2 7 0 1 0 2
41 Valery YAKUBOVSKI 10 2 4 3 1 0 2
42 Jan SPARRE 10 0 3 5 2 0 0
43 Yury DUGANOV 10 0 0 10 0 0 0
44 Vartan MILITOSYAN 9 2 0 1 6 2 0
45 Vladimir SMETANIN 9 4 1 0 4 1 3
46 Nikolay SAKSONOV 9 2 0 0 7 0 2
47 Nikolay KOSTYLEV 9 2 0 7 0 0 2
48 Nikolay KOLESNIKOV 8 2 0 0 6 2 0
49 Viktor SOTS 8 1 0 1 6 1 0
50 Vladimir STOGOV 8 4 2 1 1 0 4
51 Nikolay SHATOV 8 3 0 5 0 0 3
52 Ravil KHABUTDINOV 8 0 8 0 0 0 0
53 Stepan ULYANOV 8 0 8 0 0 0 0
54 Vyacheslav KLOKOV 7 2 0 2 3 2 0
55 Viktor MAZIN 7 2 0 4 1 2 0
56 Mukharby KIRZHINOV 7 4 0 1 2 1 3
57 Dmitri IVANOV 7 3 3 1 0 0 3
58 Fedor NIKITIN 7 0 7 0 0 0 0
59 Yakov KUTSENKO 7 0 0 0 7 0 0
60 Anatoly ZHGUN 7 0 0 5 2 0 0
61 Alexander GUNYASHEV 6 2 0 4 0 2 0
62 Boris PAVLOV 6 3 0 0 3 0 3
63 Alexey VAKHONIN 6 1 0 0 5 0 1
64 Stanislav CHERVYAKOV 6 1 3 0 2 0 1
65 Anatoly KALENICHENKO 6 1 0 3 2 0 1
66 Vladimir DREKSLER 6 0 6 0 0 0 0
67 Pinchas KIRSHON 6 0 6 0 0 0 0
68 Alexander BUKHAROV 6 0 2 2 2 0 0
69 Igor NIKITIN 5 2 0 3 0 2 0
70 Victor SOLODOV 5 2 0 0 3 2 0
71 Vladimir KONONOV 5 2 0 0 3 2 0
72 Petr KOROL 5 1 0 0 4 1 0
73 Sergey ARAKELOV 5 1 0 2 2 1 0
74 Vladimir KUZNETSOV 5 1 0 4 0 1 0
75 Viktor BUSHUEV 5 5 0 0 0 0 5
76 Arnold KHALFIN 5 1 4 0 0 0 1
77 Vasily STEPANOVS 5 0 5 0 0 0 0
78 Nikolay KHOROSHAEV 5 0 5 0 0 0 0
79 Karl UTSAR 5 0 0 5 0 0 0
80 Yury YABLONOVSKI 5 0 1 0 4 0 0
81 Alexander BOZHKO 5 0 0 0 5 0 0
82 Karl PUMPURINSH 5 0 5 0 0 0 0
83 Alexander KURLOVICH 4 2 0 2 0 2 0
84 Gennady CHETIN 4 3 0 0 1 1 2
85 Anatoly KHRAPATY 4 1 0 1 2 1 0
86 Alexander PERVY 4 1 0 0 3 1 0
87 Ivan UDODOV 4 2 1 1 0 0 2
88 Nikolay MIRONENKO 4 1 3 0 0 0 1
89 Anatoly ZHITETSKY 4 0 4 0 0 0 0
90 Alexander KOLODKOV 4 0 4 0 0 0 0
91 Victor KORZH 4 0 4 0 0 0 0
92 Anatoly KOZLOV 3 3 0 0 0 3 0
93 Yury ZAITSEV 3 1 0 0 2 1 0
94 Sergey PEVSNER 3 1 0 0 2 1 0
95 Yury GOLUBTSOV 3 1 0 0 2 0 1
96 Victor LYAKH 3 1 2 0 0 0 1
97 Dmitry NAUMOV 3 0 3 0 0 0 0
98 Vladimir VILKHOVSKY 3 0 0 3 0 0 0
99 Vladimir GOLOVKO 3 0 0 0 3 0 0
100 Vladimir GRACHEV 3 0 0 3 0 0 0
101 Pavel KUZNETSOV 3 0 0 0 3 0 0
102 Vitali DVIGUN 3 0 0 2 1 0 0
103 Sergey POLTORATSKI 3 0 2 0 1 0 0
104 George LOBZHANIDSE 3 0 3 0 0 0 0
105 Gennady BESSONOV 3 0 0 1 2 0 0
106 Dito SHANIDZE 2 2 0 0 0 1 1
107 Valery SMIRNOV 2 1 0 0 1 1 0
108 Alexander KONKIN 2 2 0 0 0 0 2
109 Gennady TROITSKY 2 1 1 0 0 0 1
110 Boris SELITSKY 2 1 0 0 1 0 1
111 Arnold GOLUBOVICH 2 1 1 0 0 0 1
112 Alexander AIVAZYAN 2 0 0 2 0 0 0
113 Israel MILITOSYAN 2 0 0 2 0 0 0
114 Nikolay ZAKHAROV 2 0 0 2 0 0 0
115 Alexander KIDYAEV 2 0 2 0 0 0 0
116 Nikolay KOLESNIK 2 0 0 2 0 0 0
117 Valery USTYUZHIN 2 0 0 0 2 0 0
118 Gavriil AFERIN 2 0 2 0 0 0 0
119 Sultan RAKHMANOV 2 0 0 2 0 0 0
120 Vladimir MARCHUK 2 0 0 0 2 0 0
121 Vladimir TIMOSHENKO 2 0 2 0 0 0 0
122 Mikhail SHABAEV 2 0 2 0 0 0 0
123 Alexander SENSHIN 2 0 0 0 2 0 0
124 Victor POLYAKOV 2 0 0 2 0 0 0
125 Fedor OSYPA 2 0 1 1 0 0 0
126 Victor NANIEV 2 0 0 2 0 0 0
127 Israel MEKHANIK 2 0 2 0 0 0 0
128 Alexander DZHEDZHELAVA 2 0 0 2 0 0 0
129 Peter MATYUKHA 2 0 2 0 0 0 0
130 Naum LAPIDUS 2 0 0 0 2 0 0
131 Vyacheslav KOZLOV 2 0 2 0 0 0 0
132 Chaim KANUKASHVILI 2 0 2 0 0 0 0
133 Victor DURNEV 2 0 0 2 0 0 0
134 Alexander DYNNIKOV 2 0 0 2 0 0 0
135 Vyacheslav ANDREEV 2 0 0 0 2 0 0
136 Vladimir BERLIZOV 2 0 0 2 0 0 0
137 Rafael BELENKOV 2 0 2 0 0 0 0
138 Victor ANDREEV 2 0 2 0 0 0 0
139 Valentin MIKHAILOV 1 1 0 0 0 1 0
140 Kanybek OSMONALIEV 1 1 0 0 0 1 0
141 Victor VERETENNIKOV 1 1 0 0 0 1 0
142 Mahmoud FAYAD 1 1 0 0 0 0 1
143 Nikolay YASHENOK 1 1 0 0 0 0 1
144 Dzhamaletdin PANAKHOV 1 0 0 0 1 0 0
145 Nikolay SENYUKOV 1 0 1 0 0 0 0
146 Sergey ROMASENKO 1 0 0 0 1 0 0
147 Yevgeny PENKOVSKI 1 0 0 0 1 0 0
148 Vladimir SVETILKO 1 0 1 0 0 0 0
149 Alexander NIKULIN 1 0 1 0 0 0 0
150 Valentin POLONSKI 1 0 0 0 1 0 0
151 Vasily PEGOV 1 0 0 0 1 0 0
152 Bronislav RYZHIK 1 0 0 1 0 0 0
153 Israel ARSAMAKOV 1 0 0 1 0 0 0
154 Sergey SHARIPOV 1 0 1 0 0 0 0
155 Stanislav MOKROV 1 0 0 1 0 0 0
156 Neno TERZIYSKI 1 0 0 1 0 0 0
157 Victor SHISHOV 1 0 0 0 1 0 0
158 Vladimir STAROSTENKO 1 0 1 0 0 0 0
159 Sergo AMBARTSUMYAN 1 0 0 0 1 0 0
160 Alexander CHERIN 1 0 1 0 0 0 0
161 Artavaz CHOLOKYAN 1 0 1 0 0 0 0
162 Valery VERGUN 1 0 0 1 0 0 0
163 Ivan VESELOV 1 0 0 1 0 0 0
164 Arkady SHARY 1 0 0 1 0 0 0
165 Vladimir KHRULKOV 1 0 0 1 0 0 0
166 Eduard DERGACHEV 1 0 0 1 0 0 0
167 Alexander DONSKOY 1 0 0 1 0 0 0
168 Valentin CHIKISHEV 1 0 1 0 0 0 0
169 Anatoly GAVRILOV 1 0 0 1 0 0 0
170 Vladimir GEORGIEVSKY 1 0 0 1 0 0 0
171 Eugeny GIRKO 1 0 1 0 0 0 0
172 Vasily ISAKOV 1 0 1 0 0 0 0
173 Igor KALASHNIKOV 1 0 1 0 0 0 0
174 Alexander BORISENOK 1 0 0 0 1 0 0
175 Laftulla KASHAEV 1 0 0 1 0 0 0
176 Stanislav BATISHCHEV 1 0 1 0 0 0 0
177 Felix NANIEV 1 0 0 0 1 0 0
178 Mikhail KRASHENINNIKOV 1 0 0 1 0 0 0
179 Anatoly MAJASIN 1 0 0 0 1 0 0
180 Valery KUZNITCHENKO 1 0 0 0 1 0 0
181 Alexander POPOV 1 0 0 0 1 0 0
182 Alexander LUKOVENKO 1 0 0 0 1 0 0
183 Victor LYSENKO 1 0 0 1 0 0 0
184 Amir AZIZOV 1 0 0 1 0 0 0
185 Valentin ZAUSAEV 1 0 0 0 1 0 0
186 Avset AVSETOV 1 0 0 1 0 0 0
187 Alexey MEDVEDEV 1 0 0 1 0 0 0
188 Sergey MININ 1 0 0 1 0 0 0
189 Sergey DIDYK 1 0 0 0 1 0 0
190 Victor MOSIBIT 1 0 0 1 0 0 0
191 Ivan AZDAROV 1 0 0 0 0 0 0

Soviet Union: Team Gallery of the 20th Century

 

Top