Drive de adds rolex uk new Cartier series, new moon phase rolex replica watches equipped with Cartire 1904-LU MC refining workshop movement, 6 position with fake omega moon phase display and the complex function of accurate reproduction of the fake hublot watches new moon, moon, moon and moon cycle replacement time.
SOVIET UNION, Dream Teams of the 20th Century @ Lift Up

Site Sponsors

The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.

Olympic Legends @ Lift Up

B. Blagoev, Bulgaria

Lift Up Site Search

Home ›› All-Time Best ›› Dream Teams ››

Dream Teams of the 20th Century: Team SOVIET UNION


:: Medals by Team Soviet Union

The following table shows the ranking of the national teams by total number of medals won at the official IWF World Championships and Olympics won by Soviet Union.

  Team    Gold  Silver  Bronze  Total
1 SOVIET UNION 170 99 34 303

:: Medals by Athletes, Team Soviet Union

The list is sorted by total number of medals won by lifters at the official IWF World Championships and Summer Olympics. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete  Gold  Silver  Bronze  Total
1 Arkady VOROBYEV 7 2 2 11
2 Vasily ALEXEEV 8 0 0 8
3 Yurik VARDANYAN 7 1 0 8
4 Viktor KURENTSOV 6 1 0 7
5 David RIGERT 6 0 1 7
6 Vladimir STOGOV 5 1 1 7
7 Anatoly KHRAPATY 6 0 0 6
8 Yury VLASOV 5 1 0 6
9 Yury ZAKHAREVICH 4 2 0 6
10 Eugene MINAEV 3 3 0 6
11 Trofim LOMAKIN 3 3 0 6
12 Yurik SARKISYAN 2 3 1 6
13 Oksen MIRZOYAN 2 2 2 6
14 Fedor BOGDANOVSKY 1 5 0 6
15 Alexander KURLOVICH 4 1 0 5
16 Alexander KURYNOV 4 0 1 5
17 Leonid ZHABOTINSKY 4 0 1 5
18 Rafael CHIMISHKYAN 3 2 0 5
19 Jaan TALTS 3 2 0 5
20 Nikolay KOLESNIKOV 3 2 0 5
21 Pavel KUZNETSOV 3 1 1 5
22 Kanybek OSMONALIEV 4 0 0 4
23 Viktor BUSHUEV 4 0 0 4
24 Rudolf PLUKFELDER 3 1 0 4
25 Ivan UDODOV 2 2 0 4
26 Yury ZAITSEV 2 1 1 4
27 Alexander VORONIN 2 1 1 4
28 Leonid TARANENKO 2 1 1 4
29 Dito SHANIDZE 1 2 1 4
30 Israel MILITOSYAN 1 2 1 4
31 Vladimir KAPLUNOV 1 1 2 4
32 Stanislav BATISHCHEV 1 0 3 4
33 Alexey VAKHONIN 3 0 0 3
34 Petr KOROL 3 0 0 3
35 Anatoly PISARENKO 3 0 0 3
36 Sergey ARAKELOV 2 1 0 3
37 Gennady BESSONOV 2 1 0 3
38 Sultan RAKHMANOV 2 1 0 3
39 Mukharby KIRZHINOV 2 0 1 3
40 Vasily KOLOTOV 1 2 0 3
41 Sergey POLTORATSKI 1 2 0 3
42 Victor SOLODOV 1 2 0 3
43 Vyacheslav KLOKOV 1 2 0 3
44 Gennady CHETIN 1 1 1 3
45 Alexander PERVY 0 3 0 3
46 Valery SHARY 2 0 0 2
47 Alexey MEDVEDEV 2 0 0 2
48 Altimurat ORAZDURDIEV 2 0 0 2
49 Viktor SOTS 2 0 0 2
50 Igor SADYKOV 1 1 0 2
51 Vladimir GOLOVANOV 1 1 0 2
52 Eugene KATSURA 1 1 0 2
53 Dmitri IVANOV 1 1 0 2
54 Sergey SYRTSOV 1 1 0 2
55 Vladimir BELYAEV 1 1 0 2
56 Artur AKOEV 1 1 0 2
57 Nikolay SAKSONOV 1 1 0 2
58 Israel ARSAMAKOV 1 1 0 2
59 Grigory NOVAK 1 1 0 2
60 Boris SELITSKY 1 0 1 2
61 Fedor KASSAPU 1 0 1 2
62 Eugene LOPATIN 0 2 0 2
63 Vartan MILITOSYAN 0 2 0 2
64 Nail MUKHAMEDYAROV 0 2 0 2
65 Vasily STEPANOVS 0 2 0 2
66 Sergey LEE 0 2 0 2
67 Yakov KUTSENKO 0 2 0 2
68 Vladimir SVETILKO 0 1 1 2
69 Igor RYBAK 1 0 0 1
70 Viktor MAZIN 1 0 0 1
71 Valery USTYUZHIN 1 0 0 1
72 Vladimir RYZHENKOV 1 0 0 1
73 Ibragim SAMADOV 1 0 0 1
74 Pavel SYRCHIN 1 0 0 1
75 Vladislav KRISHCHISHIN 1 0 0 1
76 Valery KRAVCHUK 1 0 0 1
77 Yury KOZIN 1 0 0 1
78 Boris PAVLOV 1 0 0 1
79 Gennady IVANCHENKO 1 0 0 1
80 Vladimir KANYGIN 1 0 0 1
81 Nikolay KOSTYLEV 1 0 0 1
82 Bakir FARKHUTDINOV 1 0 0 1
83 Pavel PERVUSHIN 1 0 0 1
84 Anatoly KOZLOV 1 0 0 1
85 Aslanbek YENALDIYEV 0 1 0 1
86 Akop FARADZHAN 0 1 0 1
87 Ravil KHABUTDINOV 0 1 0 1
88 Vladimir KUZNETSOV 0 1 0 1
89 Vladimir SMETANIN 0 1 0 1
90 Roman SEVOSTEEV 0 1 0 1
91 Boris SEREGIN 0 1 0 1
92 Alexander BLYSHCHIK 0 1 0 1
93 Igor NIKITIN 0 1 0 1
94 Sergey NAGIRNY 0 1 0 1
95 Victor VERETENNIKOV 0 1 0 1
96 Vasily MAZHEYKOV 0 1 0 1
97 Sergey LOPATIN 0 1 0 1
98 Sergey PEVSNER 0 1 0 1
99 Rizvan GELISKHANOV 0 1 0 1
100 Alexander POPOV 0 1 0 1
101 Alexander KIDYAEV 0 1 0 1
102 Alexander GUNYASHEV 0 1 0 1
103 Sergey KOPYTOV 0 0 1 1
104 George POPOV 0 0 1 1
105 Eduard BROVKO 0 0 1 1
106 Moisey KASYANIK 0 0 1 1
107 Alexey KOLOKOLTSEV 0 0 1 1
108 Vladimir MIKHALEV 0 0 1 1
109 Nikolay ZAKHAROV 0 0 1 1
110 Vladimir PUSHKAREV 0 0 1 1
111 Yury DUGANOV 0 0 1 1

:: World Records

The following table shows the ranking of the national teams by total number of the official IWF world records set by Soviet Union.

  TEAM   Records Total Press Snatch C & J Total2 Total3
1 SOVIET UNION 1333 343 321 324 344 128 215

:: World Records Set by Athletes that Represented Soviet Union

The list is sorted by total number of world records set by lifters. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete Records Total Press Snatch C & J Total(2) Total(3)
1 Vasily ALEXEEV 80 27 17 4 32 9 18
2 Grigory NOVAK 71 11 43 15 2 0 11
3 David RIGERT 68 23 1 22 22 15 8
4 Yurik VARDANYAN 42 12 0 15 15 12 0
5 Jaan TALTS 42 13 11 4 14 0 13
6 Yury ZAKHAREVICH 38 12 0 20 6 12 0
7 Yury VLASOV 34 11 7 7 9 0 11
8 Leonid TARANENKO 26 11 0 10 5 11 0
9 Arkady VOROBYEV 26 7 2 13 4 0 7
10 Viktor KURENTSOV 24 10 6 0 8 1 9
11 George POPOV 22 5 0 9 8 0 5
12 Leonid ZHABOTINSKY 19 2 1 10 6 0 2
13 Yurik SARKISYAN 17 7 0 3 7 7 0
14 Robert SHEIERMAN 17 6 11 0 0 0 6
15 Pavel PERVUSHIN 16 2 0 9 5 2 0
16 Vladislav KRISHCHISHIN 16 5 7 0 4 0 5
17 Anatoly PISARENKO 15 6 0 5 4 6 0
18 Fedor BOGDANOVSKY 15 7 8 0 0 0 7
19 Sergey LOPATIN 15 6 6 3 0 0 6
20 Alexander KURYNOV 15 5 2 4 4 0 5
21 Oksen MIRZOYAN 14 4 0 4 6 4 0
22 Alexander VORONIN 14 3 0 7 4 3 0
23 Valery SHARY 14 6 1 4 3 2 4
24 Mitrofan KOSAREV 14 6 0 1 7 0 6
25 Adam GNATOV 14 0 11 0 3 0 0
26 Rudolf PLUKFELDER 13 5 1 7 0 0 5
27 Eugene MINAEV 13 3 9 1 0 0 3
28 Yefim KHOTIMSKY 13 2 11 0 0 0 2
29 Vladimir BELYAEV 13 2 0 6 5 0 2
30 Vladimir RYZHENKOV 12 3 0 6 3 3 0
31 Vladimir KAPLUNOV 12 3 7 0 2 0 3
32 Adam SAIDULLAYEV 11 5 0 1 5 5 0
33 Rafael CHIMISHKYAN 10 5 0 3 2 0 5
34 Gennady IVANCHENKO 10 5 1 2 2 0 5
35 Vladimir GOLOVANOV 10 4 5 0 1 0 4
36 Vasily KOLOTOV 10 4 0 2 4 0 4
37 Moisey KASYANIK 10 3 4 2 1 0 3
38 Trofim LOMAKIN 10 3 2 0 5 0 3
39 Yury KOZIN 10 2 6 0 2 0 2
40 Valery YAKUBOVSKI 10 2 4 3 1 0 2
41 Jan SPARRE 10 0 3 5 2 0 0
42 Yury DUGANOV 10 0 0 10 0 0 0
43 Vartan MILITOSYAN 9 2 0 1 6 2 0
44 Vladimir SMETANIN 9 4 1 0 4 1 3
45 Eugene KATSURA 9 2 7 0 0 0 2
46 Nikolay SAKSONOV 9 2 0 0 7 0 2
47 Nikolay KOSTYLEV 9 2 0 7 0 0 2
48 Nikolay KOLESNIKOV 8 2 0 0 6 2 0
49 Viktor SOTS 8 1 0 1 6 1 0
50 Vladimir STOGOV 8 4 2 1 1 0 4
51 Nikolay SHATOV 8 3 0 5 0 0 3
52 Ravil KHABUTDINOV 8 0 8 0 0 0 0
53 Stepan ULYANOV 8 0 8 0 0 0 0
54 Viktor MAZIN 7 2 0 4 1 2 0
55 Vyacheslav KLOKOV 7 2 0 2 3 2 0
56 Mukharby KIRZHINOV 7 4 0 1 2 1 3
57 Dmitri IVANOV 7 3 3 1 0 0 3
58 Fedor NIKITIN 7 0 7 0 0 0 0
59 Yakov KUTSENKO 7 0 0 0 7 0 0
60 Anatoly ZHGUN 7 0 0 5 2 0 0
61 Alexander GUNYASHEV 6 2 0 4 0 2 0
62 Boris PAVLOV 6 3 0 0 3 0 3
63 Stanislav CHERVYAKOV 6 1 3 0 2 0 1
64 Alexey VAKHONIN 6 1 0 0 5 0 1
65 Anatoly KALENICHENKO 6 1 0 3 2 0 1
66 Pinchas KIRSHON 6 0 6 0 0 0 0
67 Vladimir DREKSLER 6 0 6 0 0 0 0
68 Alexander BUKHAROV 6 0 2 2 2 0 0
69 Victor SOLODOV 5 2 0 0 3 2 0
70 Vladimir KONONOV 5 2 0 0 3 2 0
71 Igor NIKITIN 5 2 0 3 0 2 0
72 Sergey ARAKELOV 5 1 0 2 2 1 0
73 Vladimir KUZNETSOV 5 1 0 4 0 1 0
74 Petr KOROL 5 1 0 0 4 1 0
75 Viktor BUSHUEV 5 5 0 0 0 0 5
76 Arnold KHALFIN 5 1 4 0 0 0 1
77 Alexander BOZHKO 5 0 0 0 5 0 0
78 Karl PUMPURINSH 5 0 5 0 0 0 0
79 Nikolay KHOROSHAEV 5 0 5 0 0 0 0
80 Yury YABLONOVSKI 5 0 1 0 4 0 0
81 Vasily STEPANOVS 5 0 5 0 0 0 0
82 Karl UTSAR 5 0 0 5 0 0 0
83 Alexander KURLOVICH 4 2 0 2 0 2 0
84 Gennady CHETIN 4 3 0 0 1 1 2
85 Alexander PERVY 4 1 0 0 3 1 0
86 Anatoly KHRAPATY 4 1 0 1 2 1 0
87 Ivan UDODOV 4 2 1 1 0 0 2
88 Nikolay MIRONENKO 4 1 3 0 0 0 1
89 Alexander KOLODKOV 4 0 4 0 0 0 0
90 Victor KORZH 4 0 4 0 0 0 0
91 Anatoly ZHITETSKY 4 0 4 0 0 0 0
92 Anatoly KOZLOV 3 3 0 0 0 3 0
93 Sergey PEVSNER 3 1 0 0 2 1 0
94 Yury ZAITSEV 3 1 0 0 2 1 0
95 Yury GOLUBTSOV 3 1 0 0 2 0 1
96 Victor LYAKH 3 1 2 0 0 0 1
97 Vitali DVIGUN 3 0 0 2 1 0 0
98 Pavel KUZNETSOV 3 0 0 0 3 0 0
99 Gennady BESSONOV 3 0 0 1 2 0 0
100 Sergey POLTORATSKI 3 0 2 0 1 0 0
101 Vladimir VILKHOVSKY 3 0 0 3 0 0 0
102 George LOBZHANIDSE 3 0 3 0 0 0 0
103 Dmitry NAUMOV 3 0 3 0 0 0 0
104 Vladimir GOLOVKO 3 0 0 0 3 0 0
105 Vladimir GRACHEV 3 0 0 3 0 0 0
106 Valery SMIRNOV 2 1 0 0 1 1 0
107 Alexander KONKIN 2 2 0 0 0 0 2
108 Arnold GOLUBOVICH 2 1 1 0 0 0 1
109 Dito SHANIDZE 2 1 0 0 1 0 1
110 Boris SELITSKY 2 1 0 0 1 0 1
111 Gennady TROITSKY 2 1 1 0 0 0 1
112 Alexander KIDYAEV 2 0 2 0 0 0 0
113 Sultan RAKHMANOV 2 0 0 2 0 0 0
114 Nikolay ZAKHAROV 2 0 0 2 0 0 0
115 Israel MILITOSYAN 2 0 0 2 0 0 0
116 Nikolay KOLESNIK 2 0 0 2 0 0 0
117 Valery USTYUZHIN 2 0 0 0 2 0 0
118 Gavriil AFERIN 2 0 2 0 0 0 0
119 Alexander AIVAZYAN 2 0 0 2 0 0 0
120 Mikhail SHABAEV 2 0 2 0 0 0 0
121 Vyacheslav KOZLOV 2 0 2 0 0 0 0
122 Victor POLYAKOV 2 0 0 2 0 0 0
123 Chaim KANUKASHVILI 2 0 2 0 0 0 0
124 Naum LAPIDUS 2 0 0 0 2 0 0
125 Fedor OSYPA 2 0 1 1 0 0 0
126 Vladimir MARCHUK 2 0 0 0 2 0 0
127 Victor NANIEV 2 0 0 2 0 0 0
128 Victor DURNEV 2 0 0 2 0 0 0
129 Alexander SENSHIN 2 0 0 0 2 0 0
130 Alexander DYNNIKOV 2 0 0 2 0 0 0
131 Alexander DZHEDZHELAVA 2 0 0 2 0 0 0
132 Peter MATYUKHA 2 0 2 0 0 0 0
133 Vladimir BERLIZOV 2 0 0 2 0 0 0
134 Rafael BELENKOV 2 0 2 0 0 0 0
135 Israel Lev MEKHANIK 2 0 2 0 0 0 0
136 Vladimir TIMOSHENKO 2 0 2 0 0 0 0
137 Vyacheslav ANDREEV 2 0 0 0 2 0 0
138 Victor ANDREEV 2 0 2 0 0 0 0
139 Valentin MIKHAILOV 1 1 0 0 0 1 0
140 Kanybek OSMONALIEV 1 1 0 0 0 1 0
141 Victor VERETENNIKOV 1 1 0 0 0 1 0
142 Nikolay YASHENOK 1 1 0 0 0 0 1
143 Mahmoud FAYAD 1 1 0 0 0 0 1
144 Vasily PEGOV 1 0 0 0 1 0 0
145 Dzhamaletdin PANAKHOV 1 0 0 0 1 0 0
146 Felix NANIEV 1 0 0 0 1 0 0
147 Victor MOSIBIT 1 0 0 1 0 0 0
148 Sergey SHARIPOV 1 0 1 0 0 0 0
149 Alexander NIKULIN 1 0 1 0 0 0 0
150 Yevgeny PENKOVSKI 1 0 0 0 1 0 0
151 Valentin POLONSKI 1 0 0 0 1 0 0
152 Sergey ROMASENKO 1 0 0 0 1 0 0
153 Stanislav MOKROV 1 0 0 1 0 0 0
154 Arkady SHARY 1 0 0 1 0 0 0
155 Nikolay SENYUKOV 1 0 1 0 0 0 0
156 Victor SHISHOV 1 0 0 0 1 0 0
157 Vladimir STAROSTENKO 1 0 1 0 0 0 0
158 Alexander CHERIN 1 0 1 0 0 0 0
159 Artavaz CHOLOKYAN 1 0 1 0 0 0 0
160 Valery VERGUN 1 0 0 1 0 0 0
161 Ivan VESELOV 1 0 0 1 0 0 0
162 Bronislav RYZHIK 1 0 0 1 0 0 0
163 Eugeny GIRKO 1 0 1 0 0 0 0
164 Sergo AMBARTSUMYAN 1 0 0 0 1 0 0
165 Neno TERZIYSKI 1 0 0 1 0 0 0
166 Israel ARSAMAKOV 1 0 0 1 0 0 0
167 Vladimir SVETILKO 1 0 1 0 0 0 0
168 Avset AVSETOV 1 0 0 1 0 0 0
169 Valentin ZAUSAEV 1 0 0 0 1 0 0
170 Alexander POPOV 1 0 0 0 1 0 0
171 Alexander BORISENOK 1 0 0 0 1 0 0
172 Valentin CHIKISHEV 1 0 1 0 0 0 0
173 Eduard DERGACHEV 1 0 0 1 0 0 0
174 Sergey DIDYK 1 0 0 0 1 0 0
175 Alexander DONSKOY 1 0 0 1 0 0 0
176 Anatoly MAJASIN 1 0 0 0 1 0 0
177 Vladimir GEORGIEVSKY 1 0 0 1 0 0 0
178 Sergey MININ 1 0 0 1 0 0 0
179 Vasily ISAKOV 1 0 1 0 0 0 0
180 Igor KALASHNIKOV 1 0 1 0 0 0 0
181 Laftulla KASHAEV 1 0 0 1 0 0 0
182 Ivan AZDAROV 1 0 0 0 0 0 0
183 Stanislav BATISHCHEV 1 0 1 0 0 0 0
184 Mikhail KRASHENINNIKOV 1 0 0 1 0 0 0
185 Vladimir KHRULKOV 1 0 0 1 0 0 0
186 Valery KUZNITCHENKO 1 0 0 0 1 0 0
187 Alexander LOGUTOV 1 0 0 0 1 0 0
188 Alexander LUKOVENKO 1 0 0 0 1 0 0
189 Amir AZIZOV 1 0 0 1 0 0 0
190 Victor LYSENKO 1 0 0 1 0 0 0
191 Alexey MEDVEDEV 1 0 0 1 0 0 0
192 Anatoly GAVRILOV 1 0 0 1 0 0 0

Soviet Union: Team Gallery of the 20th Century

 

Top