Drive de adds rolex uk new Cartier series, new moon phase rolex replica watches equipped with Cartire 1904-LU MC refining workshop movement, 6 position with fake omega moon phase display and the complex function of accurate reproduction of the fake hublot watches new moon, moon, moon and moon cycle replacement time.
SOVIET UNION, Dream Teams of the 20th Century @ Lift Up

Site Sponsors

The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.

Olympic Legends @ Lift Up

B. Blagoev, Bulgaria

Lift Up Site Search

Home ›› All-Time Best ›› Dream Teams ››

Dream Teams of the 20th Century: Team SOVIET UNION


:: Medals by Team Soviet Union

The following table shows the ranking of the national teams by total number of medals won at the official IWF World Championships and Olympics won by Soviet Union.

  Team    Gold  Silver  Bronze  Total
1 SOVIET UNION 170 99 34 303

:: Medals by Athletes, Team Soviet Union

The list is sorted by total number of medals won by lifters at the official IWF World Championships and Summer Olympics. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete  Gold  Silver  Bronze  Total
1 Arkady VOROBYEV 7 2 2 11
2 Vasily ALEXEEV 8 0 0 8
3 Yurik VARDANYAN 7 1 0 8
4 Viktor KURENTSOV 6 1 0 7
5 David RIGERT 6 0 1 7
6 Vladimir STOGOV 5 1 1 7
7 Anatoly KHRAPATY 6 0 0 6
8 Yury VLASOV 5 1 0 6
9 Yury ZAKHAREVICH 4 2 0 6
10 Eugene MINAEV 3 3 0 6
11 Trofim LOMAKIN 3 3 0 6
12 Yurik SARKISYAN 2 3 1 6
13 Oksen MIRZOYAN 2 2 2 6
14 Fedor BOGDANOVSKY 1 5 0 6
15 Alexander KURLOVICH 4 1 0 5
16 Alexander KURYNOV 4 0 1 5
17 Leonid ZHABOTINSKY 4 0 1 5
18 Rafael CHIMISHKYAN 3 2 0 5
19 Jaan TALTS 3 2 0 5
20 Nikolay KOLESNIKOV 3 2 0 5
21 Pavel KUZNETSOV 3 1 1 5
22 Kanybek OSMONALIEV 4 0 0 4
23 Viktor BUSHUEV 4 0 0 4
24 Rudolf PLUKFELDER 3 1 0 4
25 Ivan UDODOV 2 2 0 4
26 Yury ZAITSEV 2 1 1 4
27 Alexander VORONIN 2 1 1 4
28 Leonid TARANENKO 2 1 1 4
29 Dito SHANIDZE 1 2 1 4
30 Israel MILITOSYAN 1 2 1 4
31 Vladimir KAPLUNOV 1 1 2 4
32 Stanislav BATISHCHEV 1 0 3 4
33 Alexey VAKHONIN 3 0 0 3
34 Petr KOROL 3 0 0 3
35 Anatoly PISARENKO 3 0 0 3
36 Sergey ARAKELOV 2 1 0 3
37 Gennady BESSONOV 2 1 0 3
38 Sultan RAKHMANOV 2 1 0 3
39 Mukharby KIRZHINOV 2 0 1 3
40 Vasily KOLOTOV 1 2 0 3
41 Sergey POLTORATSKI 1 2 0 3
42 Victor SOLODOV 1 2 0 3
43 Vyacheslav KLOKOV 1 2 0 3
44 Gennady CHETIN 1 1 1 3
45 Alexander PERVY 0 3 0 3
46 Valery SHARY 2 0 0 2
47 Alexey MEDVEDEV 2 0 0 2
48 Altimurat ORAZDURDIEV 2 0 0 2
49 Viktor SOTS 2 0 0 2
50 Igor SADYKOV 1 1 0 2
51 Vladimir GOLOVANOV 1 1 0 2
52 Eugene KATSURA 1 1 0 2
53 Dmitri IVANOV 1 1 0 2
54 Sergey SYRTSOV 1 1 0 2
55 Vladimir BELYAEV 1 1 0 2
56 Artur AKOEV 1 1 0 2
57 Nikolay SAKSONOV 1 1 0 2
58 Israel ARSAMAKOV 1 1 0 2
59 Grigory NOVAK 1 1 0 2
60 Boris SELITSKY 1 0 1 2
61 Fedor KASSAPU 1 0 1 2
62 Eugene LOPATIN 0 2 0 2
63 Vartan MILITOSYAN 0 2 0 2
64 Nail MUKHAMEDYAROV 0 2 0 2
65 Vasily STEPANOVS 0 2 0 2
66 Sergey LEE 0 2 0 2
67 Yakov KUTSENKO 0 2 0 2
68 Vladimir SVETILKO 0 1 1 2
69 Igor RYBAK 1 0 0 1
70 Viktor MAZIN 1 0 0 1
71 Valery USTYUZHIN 1 0 0 1
72 Vladimir RYZHENKOV 1 0 0 1
73 Ibragim SAMADOV 1 0 0 1
74 Pavel SYRCHIN 1 0 0 1
75 Vladislav KRISHCHISHIN 1 0 0 1
76 Valery KRAVCHUK 1 0 0 1
77 Yury KOZIN 1 0 0 1
78 Boris PAVLOV 1 0 0 1
79 Gennady IVANCHENKO 1 0 0 1
80 Vladimir KANYGIN 1 0 0 1
81 Nikolay KOSTYLEV 1 0 0 1
82 Bakir FARKHUTDINOV 1 0 0 1
83 Pavel PERVUSHIN 1 0 0 1
84 Anatoly KOZLOV 1 0 0 1
85 Aslanbek YENALDIYEV 0 1 0 1
86 Akop FARADZHAN 0 1 0 1
87 Ravil KHABUTDINOV 0 1 0 1
88 Vladimir KUZNETSOV 0 1 0 1
89 Vladimir SMETANIN 0 1 0 1
90 Roman SEVOSTEEV 0 1 0 1
91 Boris SEREGIN 0 1 0 1
92 Alexander BLYSHCHIK 0 1 0 1
93 Igor NIKITIN 0 1 0 1
94 Sergey NAGIRNY 0 1 0 1
95 Victor VERETENNIKOV 0 1 0 1
96 Vasily MAZHEYKOV 0 1 0 1
97 Sergey LOPATIN 0 1 0 1
98 Sergey PEVSNER 0 1 0 1
99 Rizvan GELISKHANOV 0 1 0 1
100 Alexander POPOV 0 1 0 1
101 Alexander KIDYAEV 0 1 0 1
102 Alexander GUNYASHEV 0 1 0 1
103 Sergey KOPYTOV 0 0 1 1
104 George POPOV 0 0 1 1
105 Eduard BROVKO 0 0 1 1
106 Moisey KASYANIK 0 0 1 1
107 Alexey KOLOKOLTSEV 0 0 1 1
108 Vladimir MIKHALEV 0 0 1 1
109 Nikolay ZAKHAROV 0 0 1 1
110 Vladimir PUSHKAREV 0 0 1 1
111 Yury DUGANOV 0 0 1 1

:: World Records

The following table shows the ranking of the national teams by total number of the official IWF world records set by Soviet Union.

  TEAM   Records Total Press Snatch C & J Total2 Total3
1 SOVIET UNION 1337 344 321 324 347 128 216

:: World Records Set by Athletes that Represented Soviet Union

The list is sorted by total number of world records set by lifters. To view the detailed information on each lifter, please follow the link associated with his names.

  Athlete Records Total Press Snatch C & J Total(2) Total(3)
1 Vasily ALEXEEV 80 27 17 4 32 9 18
2 Grigory NOVAK 71 11 43 15 2 0 11
3 David RIGERT 68 23 1 22 22 15 8
4 Yurik VARDANYAN 42 12 0 15 15 12 0
5 Jaan TALTS 41 12 11 4 14 0 12
6 Yury ZAKHAREVICH 38 12 0 20 6 12 0
7 Yury VLASOV 34 11 7 7 9 0 11
8 Leonid TARANENKO 26 11 0 10 5 11 0
9 Arkady VOROBYEV 26 7 2 13 4 0 7
10 Viktor KURENTSOV 24 10 6 0 8 1 9
11 George POPOV 22 5 0 9 8 0 5
12 Leonid ZHABOTINSKY 19 2 1 10 6 0 2
13 Yurik SARKISYAN 17 7 0 3 7 7 0
14 Robert SHEIERMAN 17 6 11 0 0 0 6
15 Pavel PERVUSHIN 16 2 0 9 5 2 0
16 Vladislav KRISHCHISHIN 16 5 7 0 4 0 5
17 Anatoly PISARENKO 15 6 0 5 4 6 0
18 Fedor BOGDANOVSKY 15 7 8 0 0 0 7
19 Sergey LOPATIN 15 6 6 3 0 0 6
20 Alexander KURYNOV 15 5 2 4 4 0 5
21 Oksen MIRZOYAN 14 4 0 4 6 4 0
22 Valery SHARY 14 6 1 4 3 2 4
23 Mitrofan KOSAREV 14 6 0 1 7 0 6
24 Adam GNATOV 14 0 11 0 3 0 0
25 Alexander VORONIN 13 3 0 7 3 3 0
26 Rudolf PLUKFELDER 13 5 1 7 0 0 5
27 Eugene MINAEV 13 3 9 1 0 0 3
28 Vladimir BELYAEV 13 2 0 6 5 0 2
29 Yefim KHOTIMSKY 13 2 11 0 0 0 2
30 Vladimir RYZHENKOV 12 3 0 6 3 3 0
31 Vladimir KAPLUNOV 12 3 7 0 2 0 3
32 Adam SAIDULLAYEV 11 5 0 1 5 5 0
33 Valery YAKUBOVSKI 11 3 4 3 1 0 3
34 Yury KOZIN 11 3 6 0 2 0 3
35 Rafael CHIMISHKYAN 10 5 0 3 2 0 5
36 Gennady IVANCHENKO 10 5 1 2 2 0 5
37 Vasily KOLOTOV 10 4 0 2 4 0 4
38 Vladimir GOLOVANOV 10 4 5 0 1 0 4
39 Moisey KASYANIK 10 3 4 2 1 0 3
40 Trofim LOMAKIN 10 3 2 0 5 0 3
41 Jan SPARRE 10 0 3 5 2 0 0
42 Yury DUGANOV 10 0 0 10 0 0 0
43 Vartan MILITOSYAN 9 2 0 1 6 2 0
44 Vladimir SMETANIN 9 4 1 0 4 1 3
45 Nikolay KOSTYLEV 9 2 0 7 0 0 2
46 Nikolay SAKSONOV 9 2 0 0 7 0 2
47 Eugene KATSURA 9 2 7 0 0 0 2
48 Nikolay KOLESNIKOV 8 2 0 0 6 2 0
49 Viktor SOTS 8 1 0 1 6 1 0
50 Vladimir STOGOV 8 4 2 1 1 0 4
51 Nikolay SHATOV 8 3 0 5 0 0 3
52 Ravil KHABUTDINOV 8 0 8 0 0 0 0
53 Stepan ULYANOV 8 0 8 0 0 0 0
54 Vyacheslav KLOKOV 7 2 0 2 3 2 0
55 Viktor MAZIN 7 2 0 4 1 2 0
56 Mukharby KIRZHINOV 7 4 0 1 2 1 3
57 Dmitri IVANOV 7 3 3 1 0 0 3
58 Yakov KUTSENKO 7 0 0 0 7 0 0
59 Anatoly ZHGUN 7 0 0 5 2 0 0
60 Fedor NIKITIN 7 0 7 0 0 0 0
61 Alexander GUNYASHEV 6 2 0 4 0 2 0
62 Boris PAVLOV 6 3 0 0 3 0 3
63 Anatoly KALENICHENKO 6 1 0 3 2 0 1
64 Alexey VAKHONIN 6 1 0 0 5 0 1
65 Stanislav CHERVYAKOV 6 1 3 0 2 0 1
66 Pinchas KIRSHON 6 0 6 0 0 0 0
67 Vladimir DREKSLER 6 0 6 0 0 0 0
68 Alexander BUKHAROV 6 0 2 2 2 0 0
69 Victor SOLODOV 5 2 0 0 3 2 0
70 Vladimir KONONOV 5 2 0 0 3 2 0
71 Igor NIKITIN 5 2 0 3 0 2 0
72 Petr KOROL 5 1 0 0 4 1 0
73 Sergey ARAKELOV 5 1 0 2 2 1 0
74 Vladimir KUZNETSOV 5 1 0 4 0 1 0
75 Viktor BUSHUEV 5 5 0 0 0 0 5
76 Arnold KHALFIN 5 1 4 0 0 0 1
77 Vasily STEPANOVS 5 0 5 0 0 0 0
78 Nikolay KHOROSHAEV 5 0 5 0 0 0 0
79 Alexander BOZHKO 5 0 0 0 5 0 0
80 Yury YABLONOVSKI 5 0 1 0 4 0 0
81 Karl PUMPURINSH 5 0 5 0 0 0 0
82 Karl UTSAR 5 0 0 5 0 0 0
83 Alexander KURLOVICH 4 2 0 2 0 2 0
84 Gennady CHETIN 4 3 0 0 1 1 2
85 Alexander PERVY 4 1 0 0 3 1 0
86 Anatoly KHRAPATY 4 1 0 1 2 1 0
87 Ivan UDODOV 4 2 1 1 0 0 2
88 Yury GOLUBTSOV 4 1 0 0 3 0 1
89 Nikolay MIRONENKO 4 1 3 0 0 0 1
90 Alexander KOLODKOV 4 0 4 0 0 0 0
91 Victor KORZH 4 0 4 0 0 0 0
92 Anatoly ZHITETSKY 4 0 4 0 0 0 0
93 Anatoly KOZLOV 3 3 0 0 0 3 0
94 Sergey PEVSNER 3 1 0 0 2 1 0
95 Yury ZAITSEV 3 1 0 0 2 1 0
96 Victor LYAKH 3 1 2 0 0 0 1
97 Dito SHANIDZE 3 1 0 0 2 0 1
98 Gennady BESSONOV 3 0 0 1 2 0 0
99 Pavel KUZNETSOV 3 0 0 0 3 0 0
100 Dmitry NAUMOV 3 0 3 0 0 0 0
101 Vladimir VILKHOVSKY 3 0 0 3 0 0 0
102 Alexander SENSHIN 3 0 0 0 3 0 0
103 Vitali DVIGUN 3 0 0 2 1 0 0
104 Vladimir GOLOVKO 3 0 0 0 3 0 0
105 Sergey POLTORATSKI 3 0 2 0 1 0 0
106 George LOBZHANIDSE 3 0 3 0 0 0 0
107 Vladimir GRACHEV 3 0 0 3 0 0 0
108 Valery SMIRNOV 2 1 0 0 1 1 0
109 Alexander KONKIN 2 2 0 0 0 0 2
110 Boris SELITSKY 2 1 0 0 1 0 1
111 Arnold GOLUBOVICH 2 1 1 0 0 0 1
112 Gennady TROITSKY 2 1 1 0 0 0 1
113 Victor POLYAKOV 2 0 0 2 0 0 0
114 Vyacheslav KOZLOV 2 0 2 0 0 0 0
115 Chaim KANUKASHVILI 2 0 2 0 0 0 0
116 Victor NANIEV 2 0 0 2 0 0 0
117 Nikolay ZAKHAROV 2 0 0 2 0 0 0
118 Israel MILITOSYAN 2 0 0 2 0 0 0
119 Sultan RAKHMANOV 2 0 0 2 0 0 0
120 Naum LAPIDUS 2 0 0 0 2 0 0
121 Alexander DZHEDZHELAVA 2 0 0 2 0 0 0
122 Victor DURNEV 2 0 0 2 0 0 0
123 Vladimir MARCHUK 2 0 0 0 2 0 0
124 Peter MATYUKHA 2 0 2 0 0 0 0
125 Israel Lev MEKHANIK 2 0 2 0 0 0 0
126 Fedor OSYPA 2 0 1 1 0 0 0
127 Alexander KIDYAEV 2 0 2 0 0 0 0
128 Vladimir TIMOSHENKO 2 0 2 0 0 0 0
129 Alexander DYNNIKOV 2 0 0 2 0 0 0
130 Rafael BELENKOV 2 0 2 0 0 0 0
131 Vyacheslav ANDREEV 2 0 0 0 2 0 0
132 Victor ANDREEV 2 0 2 0 0 0 0
133 Mikhail SHABAEV 2 0 2 0 0 0 0
134 Alexander AIVAZYAN 2 0 0 2 0 0 0
135 Gavriil AFERIN 2 0 2 0 0 0 0
136 Valery USTYUZHIN 2 0 0 0 2 0 0
137 Nikolay KOLESNIK 2 0 0 2 0 0 0
138 Vladimir BERLIZOV 2 0 0 2 0 0 0
139 Kanybek OSMONALIEV 1 1 0 0 0 1 0
140 Valentin MIKHAILOV 1 1 0 0 0 1 0
141 Victor VERETENNIKOV 1 1 0 0 0 1 0
142 Nikolay YASHENOK 1 1 0 0 0 0 1
143 Mahmoud FAYAD 1 1 0 0 0 0 1
144 Valentin POLONSKI 1 0 0 0 1 0 0
145 Alexander NIKULIN 1 0 1 0 0 0 0
146 Alexander LOGUTOV 1 0 0 0 1 0 0
147 Dzhamaletdin PANAKHOV 1 0 0 0 1 0 0
148 Ivan VESELOV 1 0 0 1 0 0 0
149 Valery VERGUN 1 0 0 1 0 0 0
150 Vasily PEGOV 1 0 0 0 1 0 0
151 Artavaz CHOLOKYAN 1 0 1 0 0 0 0
152 Sergey ROMASENKO 1 0 0 0 1 0 0
153 Alexander CHERIN 1 0 1 0 0 0 0
154 Sergey SHARIPOV 1 0 1 0 0 0 0
155 Nikolay SENYUKOV 1 0 1 0 0 0 0
156 Vladimir STAROSTENKO 1 0 1 0 0 0 0
157 Arkady SHARY 1 0 0 1 0 0 0
158 Victor SHISHOV 1 0 0 0 1 0 0
159 Bronislav RYZHIK 1 0 0 1 0 0 0
160 Yevgeny PENKOVSKI 1 0 0 0 1 0 0
161 Alexander BORISENOK 1 0 0 0 1 0 0
162 Amir AZIZOV 1 0 0 1 0 0 0
163 Sergo AMBARTSUMYAN 1 0 0 0 1 0 0
164 Israel ARSAMAKOV 1 0 0 1 0 0 0
165 Avset AVSETOV 1 0 0 1 0 0 0
166 Valentin ZAUSAEV 1 0 0 0 1 0 0
167 Stanislav BATISHCHEV 1 0 1 0 0 0 0
168 Vladimir GEORGIEVSKY 1 0 0 1 0 0 0
169 Vasily ISAKOV 1 0 1 0 0 0 0
170 Anatoly GAVRILOV 1 0 0 1 0 0 0
171 Erkin KARIMOV 1 0 0 0 1 0 0
172 Valentin CHIKISHEV 1 0 1 0 0 0 0
173 Eduard DERGACHEV 1 0 0 1 0 0 0
174 Sergey DIDYK 1 0 0 0 1 0 0
175 Alexander DONSKOY 1 0 0 1 0 0 0
176 Eugeny GIRKO 1 0 1 0 0 0 0
177 Vladimir KHRULKOV 1 0 0 1 0 0 0
178 Victor MOSIBIT 1 0 0 1 0 0 0
179 Stanislav MOKROV 1 0 0 1 0 0 0
180 Sergey MININ 1 0 0 1 0 0 0
181 Alexey MEDVEDEV 1 0 0 1 0 0 0
182 Anatoly MAJASIN 1 0 0 0 1 0 0
183 Victor LYSENKO 1 0 0 1 0 0 0
184 Neno TERZIYSKI 1 0 0 1 0 0 0
185 Valery KUZNITCHENKO 1 0 0 0 1 0 0
186 Vladimir SVETILKO 1 0 1 0 0 0 0
187 Mikhail KRASHENINNIKOV 1 0 0 1 0 0 0
188 Ivan AZDAROV 1 0 0 0 0 0 0
189 Laftulla KASHAEV 1 0 0 1 0 0 0
190 Igor KALASHNIKOV 1 0 1 0 0 0 0
191 Alexander POPOV 1 0 0 0 1 0 0
192 Felix NANIEV 1 0 0 0 1 0 0
193 Alexander LUKOVENKO 1 0 0 0 1 0 0

Soviet Union: Team Gallery of the 20th Century

 

Top